napi akciók

Ügyfélszolgálat

+36-76/-506-100

0
Kosár

Cetelem online áruhitel

 

Hiteligénylés 5 perc alatt, azonnali hitelbírálattal, otthonról, kényelmesen

Készítse elő okmányait!

          Amire szüksége lesz:

*   Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya

*   Érvényes útlevél és lakcímkártya

*   Érvényes adóigazolvány                       

   

Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?

*   Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet!

*   Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során

        Elakadt? Kérdése Van?

*   Olvassa el a súgót, vagy hivjon minket a +36-76/-506-100-es számon

 

Hitelajánlatunk

 

 

Cetelem Áruhitel THM: 5,90%

 

Áruhitel Referencia THM: 5,9%

500 000 Ft hitelösszeg és 12 hónap futamidő esetén

 

A THM mértéke a 83/2010. (III.25) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető futamidő és összeg figyelembevételével került meghatározásra.

Futamidő: 6, 10, 12 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 1 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész nem kötelező, de az ügyfél választása és/vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat.

 

 

Reprezentatív példa 500 000 Ft-os vételár esetén:

Önrész

 0 Ft

Kezelési díj:

    0 Ft

Hitelösszeg:

500 000 Ft

Referencia THM:

  5,90%

Futamidő:         

12 hónap

Havi törlesztő részlet:    

 42 975 Ft

Fix, éves ügyleti kamat: 

                 5,75%

A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):

 515 700 Ft

 

Az Agroker Áruház Kft.  a Magyar Cetelem Zrt.(Bank) hitelközvetítője, a bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

Az ajánlat érvényes: 2020.04.07-től visszavonásig.

 

 

 

Feltételek és dokumentumok

 

*   Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

*   Természetes személy

*   18. életévét betöltötte

*   Magyarországon levő állandó lakcím

*   Igazolt, rendszeres jövedelem

*   Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség

*   Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség

*   Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

 

*   A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

  1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

*   Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy

*   Érvényes útlevél és lakcímkártya

 

  1. Jövedelmet igazoló okmányok

Ha Ön munkavállaló

*   30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)

                     Vagy

*   Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív ugyanazon munkáltatónál eltöltött minimum 3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és / vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím (ek) re szól.

                     Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.

Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos

*   Vállalkozók - gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja - esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Ha Ön őstermelő

*   Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

Ha Ön nyugdíjas

*     Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) 2 hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és / vagy adóstárs nevére szól , illetve a tartózkodási hely/helyük címére szól, és nyugdíj törzslap,

*   Vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.

*   Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.

*A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.

*Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre
 

 

Letölthető dokumentumok

                                               

*   Áruhitel Fix 5,90%

*   Munkáltatói igazolás

                         Munkáltatói igazolás

*   Ügynöki tájékoztató

*   Jövedelem-változás hatásainak bemutatása

 

Linkek

               

*   Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:

 

*   https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodottsag-kockazatairol.pdf

 

*   Cetelem dokumentumok:

 

*   https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

 

 

Jövedelem-változás hatásainak bemutatása

 

                             

 

 

Ügynöki tájékoztató

 

 

Tájékoztató

(független közvetítő)

 

  1. cégnév: Agroker Áruház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhely: 6000 Kecskemét, Gólya utca 13.

levelezési cím:

felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

 

  1. Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.

 

  1. Társaságunk és a Társaságunk által a közvetítői tevékenység során igénybe vett, Társaságunkkal megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért Társaságunk felel.

 

  1. Társaságunk többes ügynökként a Magyar Cetelem Zrt, illetve a/z/ OTP Bank Nyrt. megbízó megbízásából jár el.

 

  1. Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt

 

  1. Társaságunk többes ügynökként a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. Társaságunk a Magyar Cetelem Zrt. pénzügyi intézménytől közvetítői díjat kap.

 

  1. Társaságunk biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.

Társaságunk a szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben, annak nyitvatartási idejében, ennek hiányá4ban a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (Hétfő) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. Társaságunk a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet Társaságunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Társaságunk a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. Társaságunk az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében

 

  1. Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként számít fel díjat: termék, kiszállítás.

 

 

Írjon nekünk!

Biztonsági kód
A böngészőjében cookie-kat (adatfájlokat) tárolunk a felhasználói élmény javítása érdekében. További információk